การจำแนกและการแยกออก

การจำแนกและการแยกออกขึ้นอยู่กับอิทธิพลของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แรงโน้มถ่วง แรงเฉื่อย ฯลฯ ของอนุภาคขนาดต่างๆ ในตัวกลาง (โดยปกติคืออากาศ) ส่งผลให้เกิดวิถีที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทราบถึงการแยกอนุภาคที่มีขนาดต่างกัน

วัสดุจะเคลื่อนไปยังพื้นที่การจำแนกประเภทด้วยความเร็วสูงจากทางเข้าของปลายล่างของเครื่องคคัดแยกด้วยกระแสลมภายใต้แรงดูดของพัดลม ด้วยการกระทำของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่สร้างโดยกังหันแยกประเภทหมุนความเร็วสูงทำให้วัสดุจะถูกแยกออกจากกัน และอนุภาคละเอียดที่ตรงตามข้อกำหนดขนาดอนุภาคจะเข้าสู่เครื่องแยกไซโคลนหรือตัวเก็บฝุ่นผ่านช่องว่างของใบมีดแยกประเภทสำหรับการรวบรวม ความเร็วของอนุภาคหยาบที่ถูกกักโดยอนุภาคละเอียดบางตัวจะหายไปหลังจากชนกับผนัง ลงมาตามผนังของกระบอกสูบไปยังช่องระบายอากาศรอง หลังจากผลการล้างที่แข็งแกร่งของอากาศทุติยภูมิ อนุภาคหยาบและละเอียดจะถูกแยกออก อนุภาคละเอียดจะลอยขึ้นสู่โซนการจำแนกประเภทสำหรับการจำแนกประเภททุติยภูมิ และอนุภาคหยาบจะตกไปยังช่องระบายเพื่อระบาย

ข้อดีของการจำแนกและการแยกส่วนของALPA

อัตราการเก็บสูง

ประสิทธิภาพการจำแนก (อัตราการสกัด) สูงถึง 90%

การปรับการกระจายขนาดอนุภาคได้อย่างยืดหยุ่น

โรเตอร์แบบแบ่งเกรดที่หลากหลายเป็นตัวเลือกและการควบคุมความเร็วความถี่แบบแปรผัน การปรับการกระจายอนุภาคได้อย่างยืดหยุ่น

เป็นวัสดุเซรามิกที่มีจำหน่าย

ไม่มีมลพิษทางโลหะ ตรงตามข้อกำหนดของวัสดุที่มีความบริสุทธิ์สูง


สามารถสร้างวงปิดได้

สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์บดต่างๆ เพื่อสร้างระบบหมุนเวียน

การทำงานของแรงดันลบที่ปิดสนิท

ไม่มีฝุ่นล้น ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เสียงต่ำ ใช้งานง่าย

การออกแบบป้องกันการระเบิดและการไหลเวียนของไนโตรเจน

สามารถตอบสนองความต้องการในการประมวลผลของวัสดุที่ติดไฟ ระเบิด และออกซิไดซ์ได้

ALPAได้ช่วยพวกเขาแก้ปัญหา

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและบริษัทมายาวนาน