ประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนพื้นผิว

การปรับเปลี่ยนพื้นผิวจะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพของผง ปรับปรุงคุณค่าทางปฏิบัติ และสำรวจการพัฒนาพื้นที่การใช้งาน

ในพลาสติก ยาง กาว และวัสดุพอลิเมอร์อื่นๆ และวัสดุคอมโพสิต สารเติมแต่งผงอโลหะ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต ดินขาว แป้งโรยตัว ควอตซ์ วอลลาสโทไนต์ ใยหิน แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ฯลฯ ต้องปรับแก้ไขพื้นผิวของสารตัวเติมเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้กับเมทริกซ์ การกระจายตัว ความแข็งแรงเชิงกล และประสิทธิภาพที่ครอบคลุม

การปรับเปลี่ยนพื้นผิวเป็นหนึ่งในวิธีการประมวลผลที่จำเป็นสำหรับสารตัวเติมในการเปลี่ยนจากสารตัวเติมแบบเพิ่มหน่วยทั่วไปไป เป็นสารตัวเติมที่ใช้งานได้ และยังเป็นจุดประสงค์หลักของการปรับเปลี่ยนพื้นผิวของสารตัวเติมแร่

การปรับเปลี่ยนระดับการเปิดใช้งานสูงของวัสดุที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ วัสดุที่เบาเป็นพิเศษ ละเอียดมาก หนืดหนียวและจับเป็นก้อน เมื่อกลไกการดัดแปลงและสภาวะของกระบวนการเป็นที่น่าพอใจ (ที่สำคัญคือการกระจายตัวของวัสดุและสารเติมแต่ง) เป็นวิธีที่ดีในการใช้โรงสีพลังงานสูงเพื่อทำการปรับเปลี่ยนระหว่างการเจียร

จะปรับปรุงเอฟเฟกต์การปรับเปลี่ยนพื้นผิวได้อย่างไร?

โมดิฟายเออร์ใช้มาตรการต่างๆ เช่น การเจือจาง อิมัลซิไฟเออร์ การเติมสเปรย์และมาตรการอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการกระจายตัว ด้วยวิธีการฉีดพ่นหรือหยดที่เชื่อมโยงกับการป้อนผงแบบต่อเนื่องจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

การวัดที่แม่นยำของตัวดัดแปลงและวัสดุกับการเติมและให้อาหารอย่างสม่ำเสมอช่วยให้มั่นใจถึงความแม่นยำทันทีของอัตราส่วนการจัดสรรของทั้งสอง


การควบคุมอุณหภูมิและเวลาของระบบควรเป็นไปตามกลไกการดัดแปลงหรือข้อกำหนดของตัวดัดแปลงในสภาวะของกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิกิริยาดัดแปลงหรือการเคลือบมีความเพียงพอ

ปัจจัยอื่นๆเช่น การใช้อุปกรณ์เสริม เบรกเกอร์หรือตัวแยกประเภท ปัจจัยแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้น) เป็นต้น

ALPAได้ช่วยพวกเขาแก้ปัญหา

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและบริษัทมายาวนาน