100000

เป็นเจ้าของฐานการผลิตอุปกรณ์มากกว่า 50,000 ตารางเมตร

3000+

ลูกค้าในและต่างประเทศมากกว่า 3,000 ราย

400+

150 ทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

ค่านิยมของบริษัท

เชื่อมั่นในการปฏิบัติตาม •ความสามัคคี

สไตล์บริษัท