วัสดุก่อสร้าง

การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมอย่างคุ้มค่า

ALPA ได้พัฒนาวิธีการรักษาแบบผสมผสานโดยอิสระจากการบำบัดด้วยการดัดแปลงการเกิดฟอง โดยใช้เทคโนโลยีผงละเอียดพิเศษและการผสมของเสียหลายชนิดและการทำให้เกิดเจลที่เสริมฤทธิ์กัน หลังจากการแปรรูปตะกรันโลหะ ตะกรันเหล็ก ยิปซั่มเคมี เถ้าถ่านหิน และขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้รับผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงและมีเสถียรภาพ ในขณะที่กำจัดของเสียและปกป้องสิ่งแวดล้อม ยังสามารถดึงค่าที่เป็นไปได้ของวัสดุก่อสร้างที่เป็นขยะมูลฝอย

ALPAได้ช่วยพวกเขาแก้ปัญหา

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและบริษัทมายาวนาน

เราสามารถจัดหากระบวนการและอุปกรณ์ที่ตรงตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพดังต่อไปนี้

การใช้ประโยชน์จากตะกรันเหล็ก
ตั้งแต่สารผสมที่ละเอียดมากไปจนถึงวัสดุเสริมซีเมนต์และผลิตภัณฑ์


การใช้ประโยชน์ Cascade ของเถ้าลอย
ตั้งแต่สารผสมไปจนถึงสารตัวเติมอนินทรีย์


การใช้ถ่านหินที่มีมูลค่าสูง หางแร่ โคลนแดง ฯลฯ
ชุดพลาสติกหินและหินอนินทรีย์ ฯลฯ


ตะกรันและหางแร่ที่มีอุณหภูมิสูง
การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ของตะกรันที่อุณหภูมิสูงและการเตรียมหางแร่อย่างละเอียดมาก


ตะกรันโลหะ หางแร่ แร่เกรด
การเพิ่มคุณค่าและการแยกและการสกัดส่วนประกอบที่มีคุณค่า


การเตรียมผงขยะมูลฝอยจำนวนมากและผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง(English)