Vật liệu xây dựng

Sử dụng chất thải rắn công nghiệp có giá trị cao

ALPA đã nghiên cứu và phát triển một cách độc lập phương pháp sử dụng công nghệ bột siêu mịn và phối hợp xử lý hỗn hợp đa chất thải rắn và tạo keo tổng hợp, để xử lý chất thải rắn công nghiệp như xỉ luyện kim, xỉ thép, thạch cao hóa học, tro than vv…dựa trên việc xử lý sửa đổi tạo bọt. Sau đó, thu được thành quả nghiên cứu khoa học về vật liệu xây dựng chất lượng cao, ổn định. Trong khi loại bỏ chất thải và bảo vệ môi trường, cũng có thể khai thác giá trị tiềm năng của vật liệu xây dựng chất thải rắn.

Nous pouvons fournir des technologies et des équipements qui répondent aux exigences de performance suivants

Sử dụng xỉ thép theo tầng
Từ phụ gia siêu mịn đến các vật liệu kết dính phụ trợ và các chế phẩm của chúng.


Sử dụng tro bay theo tầng
Từ phụ gia đến chất độn vô cơ.


Sử dụng giá trị cao của than đá, quặng đuôi, bùn đỏ, v.v.
Dòng nhựa giả đá và đá vô cơ, v.v.


Xỉ và chất thải ở nhiệt độ cao
Thu hồi nhiệt hiện của xỉ ở nhiệt độ cao và chế bị bột các chất thải siêu mịn.


Xỉ luyện kim, quặng đuôi, quặng cấp thấp
Làm giàu và tách, chiết xuất các thành phần có giá trị.


Chế bị chính xác các loại bột chất thải rắn khối lượng lớn và các chế phẩm của chúng.


Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng chất thải rắn công nghiệp có giá trị cao (English)