อุปทานมอเตอร์และตัวลด


แหล่งจ่ายไฟ


การจัดหาอุปกรณ์ทดสอบ


เครื่องอัดอากาศ, อุปทานแบริ่ง


อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ลูกค้าสหกรณ์ทั่วโลก 500 ราย

ALPA แสวงหาความร่วมมือแบบ win-win และมีบทบาทอย่างแข็งขันในโครงการสำคัญๆ ที่ดำเนินการและมีส่วนร่วมโดยลูกค้าทั่วโลก