Cung cấp động cơ và bộ giảm tốc


Cung cấp thiết bị điện


Cung cấp thiết bị kiểm tra đo lường


Cung cấp máy nén khí, ổ trục


Cung cấp các phụ kiện khác

Khách hàng hợp tác thuộc top 500 doanh nghiệp lớn toàn cầu

ALPA tích cực tìm kiếm sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, đóng vai trò tích cực trong các dự án lớn do khách hàng toàn cầu đảm nhận và tham gia.