ผู้ออกใบรับรอง

ALPA เป็นหนึ่งในบริษัทแรกสุดในอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองผู้มีอำนาจระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 ในเวลาเดียวกัน ALPA มีสิทธิ์นำเข้าและส่งออกได้อย่างอิสระ และได้รับการรับรอง CE สำหรับการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและการรับรอง GOST สำหรับการส่งออกไปยังรัสเซีย การออกแบบเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์เป็นไปตามข้อกำหนดของการรับรองมาตรฐาน GMP อย่างครบถ้วน

คุณสมบัติขององค์กร

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระ