Chứng nhận có thẩm quyền

ALPA là công ty đạt chứng nhận có thẩm quyền của hệ thống quản lý chất lượng ISO9001 khá sớm trong ngành. Đồng thời, ALPA được quyền xuất nhập khẩu tự do, và đã đạt chứng nhận CE để xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu và chứng nhận GOST để xuất khẩu sang Nga. Thiết kế máy móc sử dụng trong ngành y tế đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chứng nhận GMP.

Giấy phép doanh nghiệp

Quyền sở hữu trí tuệ độc lập