مزایای ایجاد اصلاح درسطح

اصلاح در سطح دارای اهمیت عملی مهم برای بهبود عملکرد پودر ، بهبود ارزش عملی آن و توسعه و گسترش زمینه های کاربردی است.

در پلاستیک ها ، لاستیک ، چسب ها و سایر مواد پلیمری و مواد کامپوزیت ، پرکننده های پودر غیر فلزی ، مانند کربنات کلسیم ، کائولن ، تالک ، کوارتز ، ولاستونیت ، آزبست ، هیدروکسید منیزیم ، هیدروکسید آلومینیوم و غیره باید سطح پرکننده اصلاح گردد تا سازگاری آن با ماتریس ، پراکندگی ، مقاومت مکانیکی و عملکرد جامع را افزایش یابد.

اصلاح در سطح یکی از روشهای لازم فراوری برای تغییر پرکننده ها از پرکننده های افزایشی عمومی به پرکننده های کاربردی می باشد و همچنین هدف اصلی اصلاح سطح مواد پرکننده معدنی است.

تغییر درجه فعال سازی زیاد از شکلهای نامنظم ، فوق العاده سبک ، بسیار ریز ، چسبناک ، مواد جمع شده مانند سوزن های پوسته پوسته ، تحت شرایط مطابقت با مکانیزم اصلاح و شرایط فرآیند (نکته اصلی قابلیت پخش مواد و مواد افزودنی است) ، این روش خوبی برای استفاده از آسیاب انرژی بالا برای تکمیل اصلاحات در هنگام آسیاب کردن است.

چگونه می توان اثرات اصلاح در سطح را بهبود بخشید؟

اصلاح کننده اقداماتی مانند رقت ، امولسیون ، افزودن اسپری و غیره را برای بهبود پراکندگی(انتشار) اتخاذ می کند و روش اسپری یا قطره ای که با تغذیه مداوم پودر مرتبط است نتایج بهتری را به دست می آورد.

اندازه گیری دقیق و جمع و تغذیه یکنواخت اصلاح کننده ها و مواد ، دقت آنی نسبت این دو را تضمین می کند.


درجه حرارتسیستم و زمان سیستم باید متناسب با سازوکار اصلاح یا نیاز عامل اصلاح کننده در شرایط فرآیند تنظیم شود تا از کفایت واکنش اصلاح یا پوشش اطمینان حاصل شود.

فاکتور ها و عوامل دیگر مانند استفاده از تجهیزات کمکی ، بریکرها یا طبقه بندی ها ، عوامل محیطی (دما ، رطوبت) و ...

ألپا به آنها کمک کرده تا مشکل را برطرف سازند

از اعتماد و همراهی شما در این همه مدت سپاسگزاریم