مرجع صدور گواهینامه

ALPA یکی از اولین شرکتهای این صنعت است که دارای گواهینامه معتبر سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 است. در همین زمان ، ALPA حق واردات و صادرات آزادانه را دارد و گواهینامه CE را برای صادرات به اتحادیه اروپا و گواهینامه GOST را برای صادرات به روسیه دریافت کرده است. طراحی دستگاه مورد استفاده در صنعت پزشکی کاملاً با الزامات گواهینامه GMP مطابقت دارد.

صلاحیت شرکت

حقوق مالکیت معنوی مستقل