تامین کننده موتورو تقلیل دهنده


تامین لوازم برقی


تامین تجهیزات آزمایشی و آزمایشگاهی


کمپرسور هوا - منبع تحمل(حامل-فشار)


تامین سایر لوازم جانبی

پانصد مشتری و شریک قدرتمند در سراسر جهان

ALPA فعالانه به دنبال همکاری و شراکت برد-برد است و در پروژه های بزرگی که مشتریان جهانی در آن شرکت کرده و شرکت می کنند نقش فعالی ایفا می کند .