نصب ، راه اندازی و آموزش

ما بر این باوریم برای کسب اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات می بایست ترتیبات کاری در پروسه نصب ، راه اندازی و تولید آزمایشی به گونه ای دقیق برنامه ریزی شده باشند. پس از خرید تجهیزات ALPA ، تیم خدمات پس از فروش ما آماده ارائه خدمات برای شما در هر زمان می باشد.

دمات ما شامل موارد زیر است:

  • نصب و مونتاژ
  • رفع اشکال زداییماشین
  • اشکال زداییبا مواد
  • آزمون پذیرشسایت (SAT)
  • آموزش در محل

پشتیبانی فنی از راه دور

در حال حاضر که بیماری ویروسی و پاندمی موجود سراسر جهان را فرا گرفته است، نصب و راه اندازی در محل با چالش های بسیاری مواجه است. به عنوان وسیله کمکی ، مهندسان خدمات پس از فروش ALPA پشتیبانی فنی از راه دور و کمک به اشکال زدایی را فراهم نموده اند تا از ایجاد هرگونه وقفه در برنامه تولیدی شما جلوگیری نمایند.

دوره های آموزشی گسترده

آموزش دانش تجهیزات

آموزش مهارت عملیاتی

آموزش نصب و راه اندازی

آموزش دانش نگهداری