Lắp đặt, chạy thử và đào tạo

Chúng tôi tin rằng, muốn cho bất kỳ thiết bị nào vận hành thành công và đáng tin cậy, đều cần phải bắt đầu bằng việc sắp xếp cẩn thận và kỹ lưỡng, thực hiện tốt việc lắp đặt, chạy thử và sản xuất thử nghiệm. Sau khi bạn mua thiết bị của ALPA, đội ngũ dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho bạn bất cứ lúc nào.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm những nội dung sau:

  • Cài đặt và lắp ráp
  • Chạy thử máy trống
  • Chạy thử bằng vật liệu
  • Kiểm tra, nghiệm thu tại hiện chỗ (SAT)
  • Đào tạo tại chỗ

Hỗ trợ kỹ thuật từ xa

Hiện tại, virus COVID-19 vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới. Điều này đã đưa đến những thách thức mới đối với việc lắp đặt và chạy thử tận nơi của chúng tôi. Như một phương tiện phụ trợ, các kỹ sư hậu mãi của ALPA đã khởi động dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ chạy thử từ xa, bởi vậy, lịch trình sản xuất của bạn sẽ không vì thế mà bị trì hoãn.

Các khóa đào tạo phong phú

Đào tạo kiến thức thiết bị

Đào tạo kỹ năng vận hành

Đào tạo cài đặt và chạy thử

Đào tạo kiến thức bảo trì