تجهیزات آزمایشگاهیبا توجه به صنایع مختلف مواد و کاربرد ، ظرفیت تولید و اندازه ذرات متفاوت خواهد بود.
لطفا با مهندسین ما تماس بگیرید تا تجهیزات را برای شما سفارشی کنند. کارشناسان ما طی 6 ساعت با شما تماس خواهند گرفت تا نیازهای شما را در دستگاه و فرآیندها بررسی کنند.


اصل کار خرد کردن طبقه بندی کننده جت خرد کن آزمایشگاهی سه در یک

اصل طبقه بندی طبقه بندی جریان هوا - خرد کردن آزمایشگاه سه در یک

class طبقه بندی خردکن آزمایشگاهی - اصل کار خرد کردن مکانیکی سه در یک