THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM


  • Cấu trúc tích hợp ba trong một, kết hợp nghiền khí nén, phân loại khí nén và nghiền cơ học;
  • Cấu trúc nhỏ gọn, vận hành và chuyển đổi thuận tiện;
  • Kích thước hạt nghiền hoặc phân loại có thể được điều chỉnh tùy ý trong khoảng D50: 1,5-45μm;
  • Các bộ phận chính có thể lựa chọn sử dụng cấu trúc hoàn toàn bằng gốm, không ô nhiễm kim loại;
  • Quá trình nghiền có thể lựa chọn sử dụng bảo vệ bằng khí trơ, có hệ số an toàn cao;
  • Đặc biệt phù hợp cho việc nghiên cứu phát triển và thử nghiệm sản phẩm mới trong các viện nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm trường đại học và cao đẳng, viện nghiên cứu nhà máy, và phòng thí nghiệm nhà máy.

Tùy theo vật liệu và ngành ứng dụng khác nhau, năng lực sản xuất và phạm vi kích thước hạt sẽ khác nhau.
Vui lòng liên hệ với các kỹ sư của chúng tôi để tùy chỉnh thiết bị cho bạn. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 6 giờ để thảo luận về nhu cầu của bạn về máy móc và quy trình.


Nguyên lý làm việc máy phân loại nghiền-nghiền khí nén ba trong một trong phòng thí nghiệm

Nguyên lý làm việc máy phân loại nghiền-phân loại khí nén ba trong một trong phòng thí nghiệm

Nguyên lý làm việc máy phân loại nghiền-nghiền cơ học ba trong một trong phòng thí nghiệm