Baca gazı kükürt gidermede kullanılan sodyum bikarbonatın(kabartma tozu) temel prensibi

Sodyum bikarbonat (sodyum bikarbonat, NaHCO3) baca gazı kükürt giderme için adsorban olarak kullanılabilir. Aynı zamanda bazı inorganik ve organik eser maddeleri fiziksel adsorpsiyon ile uzaklaştırabilir. Sodyum bikarbonatın ince tozu, doğrudan yüksek sıcaklıktaki baca gazına enjekte edilir ve sodyum bikarbonat, yüksek sıcaklıkta sodyum karbonat Na2CO3, H2O ve CO2‘ye ayrıştırılır.

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2
2NaHCO3 + SO2 + ½ O2 → Na2SO4 + H2O + 2CO2
NaHCO3 + HF → NaF + H2O + CO2

Genellikle baca gazı sıcaklığı 140 ile 250 °C arasındadır. Sodyum bikarbonat adsorbanlarının yüksek aktivitesi nedeniyle, genellikle hafif bir sodyum bikarbonat fazlası (stoikiometrik faktör 1,1 ile 1,3 arasında) yeterlidir.

Taşıma ve depolama nedenlerinden dolayı sodyum bikarbonat hammaddeleri genellikle iri tanelidir (D50 değeri yaklaşık 200 mikrondur). Daha yüksek reaktivite elde etmek için, adsorbanın daha büyük bir spesifik yüzey alanına sahip olması gerekir, bu nedenle, sodyum bikarbonat, baca gazı borusuna enjekte edilmeden önce belirli bir incelik derecesine kadar öğütülmelidir. Örneğin, SO2‘yi uzaklaştırmak için sodyum bikarbonatın inceliği D90 <20μm’ye ulaşmalıdır; HCl’yi uzaklaştırırken sadece D90 <35μm gerekir. Sistem doğru çalıştırılırsa SO2‘nin %95’inden fazlasını giderebilir, HCl’nin giderim oranı %99’a bile ulaşabilir.

Aşağıdaki performans göstergelerini karşılayacak süreç ve ekipman sağlayabiliriz

Düşük arıza oranı ve kararlı çalışma
8000 saatin üzerinde yıllık çalışma süresi ile sürekli çalışmaya uygundur.


Kükürt giderici enjeksiyon miktarının otomatik ayarlanması
Baca gazındaki zararlı maddelerin konsantrasyon dalgalanması gerçek zamanlı olarak izlenir ve kükürt giderici enjeksiyon miktarı otomatik olarak ayarlanır.


Büyük hava girişi tasarımı
Öğütme sıcaklığı düşürülebilir. Sıcaklık için daha yüksek gereksinimler varsa, soğuk hava cihazı seçilebilir.


Temiz ve çevre koruma
Tüm sistem kapalı kırma, daha az toz, düşük gürültü, temiz üretim süreci ve çevre koruma.


Tahriş yok, toksisite yok
Yardımcı (sodyum bikarbonat) ve kalıntı tahriş edici ve toksik değildir.


Çıkarılması ve yıkanması kolay
Kompakt yapı, değirmeni ve fanı çıkarması ve yıkaması kolaydır. Malzeme yapışmasını önlemek ve arıza süresini azaltmak için çevrimiçi temizleme seçilebilir.


Akıllı kontrol sistemi
Bir anahtar işlem, kükürt dioksit konsantrasyonunun, sistem hava hacminin, besleme hacminin, öğütme sıcaklığının ve diğer önemli parametrelerin çevrimiçi izlenmesi.


Entegre kırma ve sınıflandırma tasarımı
Tesviye çarkının hızı ayarlanarak ideal ürün boyutu elde edilebilir.