Gübre

Kimyasal gübre, azotlu gübre, fosforlu gübre, potasyumlu gübre, mikro gübre, bileşik gübre vb. dahil olmak üzere, kimyasal yöntemle veya madencilik cevheri ile üretilen ve inorganik gübre olarak da bilinen işlenmiş gübreyi ifade eder. Aşağıdaki ortak özelliklere sahiptirler: basit bileşim, yüksek besin içeriği; Gübrenin etkisi hızlı ve kuvvetlidir; Bazı gübreler asit-baz reaksiyonuna sahiptir; Genellikle organik madde içermez ve toprak verimliliğini artırmaya etkisi yoktur.

Kimyasal gübre, makul tahsis ve işleme yoluyla çeşitli hammaddelerden yapılmış bir bileşik karışımdır. Süper ince muameleden sonra, partiküllerin yüzey alanı arttı ve partiküllerin dağılabilirliği, adsorpsiyon kapasitesi ve yüzey aktivitesi, gübre verimliliğini artırmak ve dozaj tasarrufu için büyük önem taşıyan kapsamlı değişikliklere sahiptir.

Suudi Arabistan’da bir bileşik gübre şirketinin potasyum sülfat kırma üretim hattı

2t/saat
Müşteri, Suudi Arabistan'da iyi bilinen bir bileşik gübre üreticisidir. Bileşik gübre malzemesi olarak potasyum sülfat kullanmak istiyor ancak büyük işleme kapasitesi, düşük üretim maliyeti ve kurutma işlevi gerektiriyor. Pek çok Çinli şirketi denetledi ve sonunda karşılaştırmadan sonra ALPA ile işbirliği yapmayı seçti.

Daha fazla bilgi edin

Aşağıdaki performans göstergelerini karşılayacak süreç ve ekipman sağlayabiliriz

Malzemelerin tehlike ve patlamaya dayanıklı seviyesine göre, üretim ve operasyon sürecinin güvenliğini ve kontrol edilebilirliğini sağlamak için patlama tahliyesi, patlamaya dayanıklı ve patlama bastırma gibi kapsamlı güvenlik yangınla mücadele önlemleri benimsenmiştir.


Malzeme üretim sürecinin sıcaklık talebine göre, üretim sürecinde malzemenin uygun sıcaklığını korumak için hava soğutma, su soğutma ve sıvı azot gibi hedeflenen sıcaklık kontrol önlemleri alınır.


Harici su alımını etkin bir şekilde kontrol etmek için hava veya inert gaz sirkülasyonunun kapalı döngü proses tasarımı benimsenmiştir.


Malzemeler ile hassas elemanların kontrolüne göre, malzemelerle temas eden anahtar parçalar, malzemelerin saflığını büyük ölçüde sağlamak için çeşitli malzemelerle korunmaktadır.


Kurutma ve kırma entegrasyonu çözümünü benimseyin, proses akışını kısaltın, tesis alanından tasarruf edin ve birim enerji tüketimini ve ekipman yatırımını büyük ölçüde azaltın.