ความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

เราเชื่อว่าความรับผิดชอบของบริษัทไม่ได้เป็นเพียงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการทำงานในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัย การพัฒนาที่ยั่งยืน และการดูแลพนักงาน เป็นต้น ALPAจะยังคงใช้จิตวิญญาณของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการดำเนินงานประจำวันทุกช่วงเวลา พยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนสังคม และสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยขึ้น และมีสุขภาพดีขึ้นกับโลกใบนี้

"ความปลอดภัย" คือสิ่งสำคัญที่สุด

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ในระหว่างการแปรรูปผงละเอียดพิเศษนั้น มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องพนักงานทุกคน ทุกครอบครัว และสิ่งแวดล้อม เราร่วมมือกับองค์กรความปลอดภัยหลายแห่งเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรและความตระหนักด้านความปลอดภัยของผู้คน ให้ทำดีที่สุดในตำแหน่งของเรา


"การพัฒนาที่ยั่งยืน" เป็นหลักการสำคัญ

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เรายึดมั่นในหลักการ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" และถือว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนามนุษยชาติอย่างยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบหลักของบริษัทเสมอมา ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทำให้สังคมได้รับอุปกรณ์และบริการด้านแปรรูปผงอุตสาหกรรมที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ

ในกระบวนการผลิต เราวางแผนที่จะลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และขยะ และเพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะขององค์กร และพัฒนาการใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเป็นแหล่งพลังงาน เป็นโซลูชั่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับการใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุมของขยะอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น เถ้าลอย ตะกรัน ตะกรันเหล็ก หางแร่ และโคลนในบ่อ เป็นต้น


“ความห่วงใยพนักงาน” คือแรงจูงใจที่ยั่งยืน

ALPAให้ความเคารพและเอาใจใส่พนักงานทุกคนอย่างเต็มที่ ลดความวิตกกังวลและการหมดหนทางชองพนักงาน ลดอัตราการลาออก ช่วยพนักงานแก้ปัญหาทางสังคม จิตวิทยา การจัดการ และสุขภาพในหลายระดับ สร้างกลไกช่วยเหลือพนักงานอย่างแข็งขัน ด้วยเงินช่วยเหลือ การบริจาค และการแสดงความเสียใจต่อพนักงานที่ป่วยหนัก เราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมกับพนักงาน