CAM KẾT TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Chúng tôi cho rằng trách nhiệm của một công ty không chỉ là sản xuất và bán ra các sản phẩm chất lượng ưu việt, mà còn có nghĩa vụ tập trung triển khai công việc có trọng điểm trong các lĩnh vực như: An toàn, phát triển bền vững và quan tâm nhân viên. ALPA sẽ tiếp tục đặt tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp xuyên suốt hoạt động hàng ngày của công ty trong mọi thời điểm, nỗ lực hết sức mình để báo đáp xã hội và cùng thế giới tạo ra một ngôi nhà thân thiện với môi trường hơn, an toàn hơn và lành mạnh hơn.

"An toàn" là ưu tiên hàng đầu

Chúng tôi vô cùng coi trọng sự an toàn. Trong quá trình chế biến bột siêu mịn, luôn có những lo ngại về phương diện an toàn. Chúng tôi nỗ lực hết mình để bảo vệ mọi công nhân, mọi gia đình và môi trường sinh thái. Chúng tôi hợp tác với nhiều tổ chức an toàn, nhằm nâng cao độ an toàn và độ tin cậy của máy móc cũng như nhận thức về an toàn của mọi người, đồng thời nỗ lực hết sức mình trên cương vị của chúng tôi.


"Phát triển bền vững" là nguyên tắc cốt lõi

Từ khi thành lập đến nay, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "Phát triển bền vững", luôn coi việc bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững của con người là trách nhiệm cốt lõi của doanh nghiệp, thông qua việc không ngừng đổi mới công nghệ, chúng tôi đã cung cấp cho xã hội những thiết bị và dịch vụ chế biến bột công nghiệp tiết kiệm năng lượng và cho hiệu quả cao.

Trong quá trình sản xuất, chúng tôi có kế hoạch liên tục giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và tài nguyên, giảm thiểu lượng khí thải carbon dioxide và rác thải, và cải thiện tỷ lệ tái chế rác thải của doanh nghiệp. Đồng thời, phát triển một giải pháp kinh tế tuần hoàn sử dụng nhiệt lượng dư thừa công nghiệp làm nguồn điện để tận dụng toàn diện giá trị gia tăng cao của các chất thải rắn công nghiệp như: tro bay, xỉ, xỉ thép, quặng đuôi, bùn ao.


"Quan tâm nhân viên" là động lực bền vững

ALPA dành cho mọi nhân viên sự tôn trọng và quan tâm đầy đủ, giảm bớt cảm giác lo lắng, cảm giác bất lực và tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên, hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề xã hội, tâm lý, quản lý và sức khỏe của họ ở nhiều cấp độ. Tích cực thiết lập cơ chế hỗ trợ nhân viên, cùng nhân viên khắc phục khó khăn thông qua các hình thức trợ cấp, quyên góp, thăm hỏi nhân viên bệnh nặng.