Sản xuất và phân phối

Kiểm soát quản lý nghiêm ngặt quy trình sản xuất, đóng gói và đóng hộp phù hợp cho vận chuyển đường bộ và đường biển

Kiểm tra đối chiếu đơn đặt hàng

Nhân viên theo dõi đơn hàng kiểm tra chi tiết mã hiệu, số lượng và linh phụ kiện của thiết bị mà khách hàng đặt mua theo hợp đồng mua bán để đảm bảo rằng hàng hóa được khớp hoàn toàn với đơn đặt hàng.

Kiểm tra chất lượng thiết bị xuất xưởng

Sau khi hệ thống sản xuất hoàn thành việc sản xuất thiết bị, nhân viên kiểm tra chất lượng tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt từng mục hồ sơ theo các chi tiết kiểm tra chất lượng, để đảm bảo chất lượng của từng thiết bị chờ lắp đặt.

Kiểm tra lại danh sách đóng gói

Trước khi thiết bị được đóng gói và phát hàng, nhân viên theo dõi đơn hàng sẽ kiểm tra đối chiếu từng chi tiết trong danh sách đóng gói, để tránh hiện tượng sót,thiếu khi phát hàng.

Đóng gói và vận chuyển khoa học

Trong đóng hộp và đóng gói thiết bị, chúng tôi sử dụng các giải pháp đóng gói và mô-đun hóa chuyên nghiệp, để đảm bảo việc phân phối thiết bị an toàn và không hỏng hóc.

Địa điểm giao hàng