Làm khô và phân tán

Phương pháp nghiền khô có yêu cầu về độ ẩm của vật liệu (thường yêu cầu không vượt quá 4%). Đối với vật liệu có độ ẩm cao, trước khi nghiền hoặc sửa đổi, vật liệu cần được xử lý sấy khô một cách thích hợp, để giảm độ ẩm đến một giới hạn nhất định trước khi nghiền.

Đối với các sản phẩm bột liên quan đến ngành thực phẩm, y dược, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, trong các khâu vận chuyển, lưu trữ rất khó tránh khỏi việc xuất hiện hiện tượng đông bánh, ảnh hưởng đến việc sử dụng của các sản phẩm này một cách bình thường và phát huy hết tác dụng có lợi của chúng. Trước khi nghiền hoặc sửa đổi, cần phân tán bột sau đó mới có thể tiếp tục nghiền hoặc tiến hành xử lý sửa đổi.

Khi vật liệu đi vào máy, nó sẽ được nghiền với tốc độ cao, làm tăng diện tích bề mặt bay hơi, công suất sấy lớn, tiết kiệm năng lượng đáng kể và hiệu suất nhiệt cao hơn 70%.

Chất lượng của các sản phẩm sấy khô đồng đều, khả năng tách nước tối đa có thể đạt 2t/h, và còn có thể tiến hành sửa đổi sản phẩm một cách đồng thời.

Áp suất âm không có bụi, thao tác đơn giản, chi phí bảo trì thấp, có nhiều chức năng bảo vệ tự động, và độ tin cậy cao.

Thiết bị chúng tôi có thể cung cấp

Vật liệu khác nhau, sản lượng và phạm vi kích thước hạt cũng sẽ khác nhau. Vui lòng liên hệ với các kỹ sư của chúng tôi, để sản xuất riêng thiết bị phù hợp hơn cho bạn.

ALPA đã giúp họ giải quyết vấn đề

Cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành lâu nay.