DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG HIỆN ĐẠIGIÚP BẠN NÂNG CẤP TỪ XƯỞNG THỦ CÔNG LÊN NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI HÓA

Thực phẩm và thực phẩm chức năng có mối liên hệ mật thiết đến đời sống và sức khỏe con người, cùng thuộc nhóm ngành “sức khỏe lớn” với ngành dược phẩm, bởi vậy yêu cầu đối với thiết bị sản xuất cao hơn.

ALPA kết hợp hệ thống sản xuất cấp thực phẩm tiên tiến với chuyên môn kỹ thuật, để đạt được các tiêu chuẩn cực kỳ cao về mặt chất lượng, vệ sinh, an toàn và kinh tế. Từ cấp nguyên liệu, nghiền, sàng lọc đến phối liệu, vận chuyển, trộn, toàn bộ quy trình được tự động hóa, thông minh và không có bụi, giúp bạn nâng cấp từ xưởng thủ công lên nhà máy hiện đại hóa.

ALPA đã giúp họ giải quyết vấn đề

Cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành lâu nay.