MÁY TRỘN TỐC ĐỘ CAO


  • Thích hợp cho sửa đổi silan và các chất phụ gia có nhiệt độ sửa đổi cao và thời gian phản ứng dài;
  • Lớp lót bên trong có thể sử dụng vật liệu gốm, không ô nhiễm kim loại;
  • Có thiết bị gia nhiệt và hẹn giờ, có thể kiểm soát nhiệt độ và thời gian sửa đổi;
  • Đảm bảo tính đầy đủ của lớp phủ vật liệu thông qua việc phối hợp cấp liệu đồng đều và cấp liệu theo định lượng của chất sửa đổi;
  • Phạm vi ứng dụng rộng rãi, có thể đạt hiệu quả hoạt hóa lý tưởng cho các loại bột khoáng vô cơ khác nhau;
  • Nhiệt độ và thời gian của hệ thống được điều chỉnh, để đảm bảo tính đầy đủ của phản ứng sửa đổi hoặc lớp phủ.

Tùy theo vật liệu và ngành ứng dụng khác nhau, năng lực sản xuất và phạm vi kích thước hạt sẽ khác nhau.
Vui lòng liên hệ với các kỹ sư của chúng tôi để tùy chỉnh thiết bị cho bạn. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 6 giờ để thảo luận về nhu cầu của bạn về máy móc và quy trình.


Nguyên lý làm việc